email: Info@ProDSM.cz                   tel.: +420 724 054 267

Professional Data Security Services & Risk Management

POČÍTAČOVÁ   BEZPEČNOST   -   OCHRANA   DAT   -   OCHRANA   OSOBNÍCH   ÚDAJŮ   -   RISK   MANAGEMENT

Potřebujete poradit v oblasti internetové bezpečnosti nebo ochrany dat, napište nám. Zajímá nás váš problém...

PRO   MALOU   A   STŘEDNÍ   FIRMU   NASTAVÍME   KOMPLEXNÍ   A   ÚČINNOU   OCHRANU   DAT

•   RISK   MANAGEMENT   •

•   ANALÝZA   BEZPEČNOSTNÍCH   RIZIK   •   GAP   ANALÝZA   •   GDPR   •

Co je GDPR ?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Data Protection Officer - DPO

•   PRO   MALOU   A   STŘEDNÍ   FIRMU   NASTAVÍME   KOMPLEXNÍ   A   ÚČINNOU   OCHRANU   DAT   •

•   DOPORUČÍME   VÁM   KVALIFIKOVANÉHO   POVĚŘENCE   PRO   GDPR   •

Jste firma a hledáte kvalifikovaného Pověřence pro GDPR?   Jste Pověřenec pro GDPR a nabízíte služby?

V našem DPO-Registru nabízíme propojení poptávky a nabídky služby Pověřence pro GDPR.

Zaregistrujte se u nás:

KDO JSME

Jsme tým specialistů na informační bezpečnost.

Máme mnohaleté zkušenosti se správou bezpečnostní architektury nadnárodních korporací.

Naším cílem je nastavit optimální úroveň ochrany dat v malých a středních firmách.

Analýzou bezpečnostních rizik zjistíme skutečný stav vaší bezpečnostní architektury.

Navrhneme optimální řešení, pokud platíte víc, než musíte.

Na základě GAP analýzy nastavíme komplexní a účinnou ochranu Vašich dat, informací a osobních údajů.

V souvislosti se zaváděním GDPR Vám nabízíme komplexní služby v informační bezpečnosti.

Zaměřujeme se na zajištění ochrany dat a prevenci při ochraně před útoky.

ZNÁTE HODNOTU VAŠICH DAT?

Dokážete vyhodnotit rozsah způsobené škody za situace, kdy Vám byla data ukradena nebo smazána?

Analýzou bezpečnostních rizik zjistíme skutečný stav Vaší bezpečnostní architektury.

NÁŠ   TÝM   BEZPEČNOSTNÍCH   SPECIALISTŮ

Tomáš, 35 let

15 let praxe v IT, z toho 9 let se věnuje výhradně kybernetické bezpečnosti. Je držitelem platných licencí ITIL a OSCP. Pro mezinárodní korporace vede projekty zaměřené na penetrační testování, bezpečnostní audity, revize standardů a analýzy rizik. Je expertem na globální vulnerability a patch management.

Pavel, 44 let

odborný garant pro oblast ochrany osobních údajů a dalšího práva. Ochraně osobních údajů se věnuje od roku 2012, od roku 2016 působil téměř dva roky na Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odborný rada na odboru kontrol. Podílel se tak na provádění inspekcí ÚOOÚ přímo ve společnostech a státních orgánech, je velmi podrobně seznámen s postupy a postuláty dozorového orgánu.

Filip, 34 let

zkušený IT konzultant s 13letou praxí, specialista na Information Security, IT Infrastructure a IT Governance.

Kybernetické bezpečnosti se plně věnuje 6 let. Podílel se na rozvoji klíčových IT projektů v nadnárodních korporacích , mimo jiné v Accenture, ING a PwC.

Jeho specializací v Information Security je ISMS design a implementace (ISO 2700x), Strategie a Security Program Development, Vulnerability Management, Compliance a Risk management, holistické hodnocení bezpečnosti, zavádění a implementace security frameworku a bezpečnostní architektura.

Lukáš, 37 let

15 let praxe v IT se zaměřením na datové sklady, Business Intelligence, reporting a vývoj webových aplikací. Pro nadnárodní korporace vyvíjí a udržuje nástroje pro vulnerability a patch management. Podílí se na řadě projektů pro státní instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jiří, 37 let

12 let praxe v IT, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je držitelem platných licencí ITIL, CCNA a CCNA-Security. Pro mezinárodní korporace řídí projekty zaměřené na vývoj globální služby vulnerability management včetně remediace. Specializuje se na administraci a řešení problémů s antiviry, firewally, IPS systémy, vývoj služeb, SOC, penetrační testy, přípravu na bezpečnostní audit, revize a tvorbu standardů.

KONTAKT

Data Security Services s.r.o.

Radlická 663/28

150 00 Praha 5

Tomáš Havelka

tel. +420 724 054 267

Ing. Tomáš Pavlis

tel. +420 725 854 294

NAPIŠTE NÁM


© Data Security Services s.r.o., Radlická 663/28, 150 00 Praha 5, IČ: 06429246, zapsaná u MS Praha, spis.zn.: C 281995, Obchodní podmínky