ZAKLADATELÉ FIREM, PRÁVNÍCI NEBO LÉKAŘI MŮŽOU MÍT OHROŽENÉ ZABEZPEČENÍ IDENTITY

Zakládali jste firmu před 10-20 lety? Máte právní kancelář nebo lékařskou praxi více než 10 let?


Je velmi pravděpodobné, že Váš pracovní e-mail používáte i soukromě. Můžete mít ohrožené zabezpečení Vaší identity.


Z naší praxe vyplývá, že Vaše přihlašovací údaje, tj. e-mail, login a heslo, mohou být součástí úniku informací třetí strany a tím jsou dostupné útočníkům.


Doporučuji Vám hesla změnit a aktivovat 2FA (dvoufázové ověření identity) v aplikacích, které to umožňují. Používání hesel Vám velmi usnadní správce hesel.

Tom