ZNÁTE SKUTEČNOU HODNOTU VAŠICH DAT VE FIRMĚ? HACKER ANO!

Podnikatelská sféra je v současné době přímo konfrontována s radikální proměnou chápání vlastnictví a jeho ochrany. Organizace, firmy a administrativa jsou stále častěji cílem pokusů o zcizení dat a terčem útoků na informační systémy. Je zřejmé, že data jsou dnes součástí bohatství firem. Možností, jak identifikovat nebezpečí, finančně vyjádřit potenciální hrozbu a na základě toho implementovat nejlepší řešení, je využít kvantifikace rizik pomocí metodiky FAIR.

Ochrana vlastnických práv je nejsilnější ze všech věcných práv. Jde o právo absolutní, stojí s ním a padá svobodný trh, je na něm založena naše důvěra v to, že má smysl o něco usilovat. Dnes samozřejmě zamykáme, aktivujeme alarmy a sledujeme bezpečnostní kamery, dobře si vědomi hodnot, které potřebujeme zabezpečit. Chováme se ale podobně při ochraně dat?

Časy se mění a pojem vlastnictví se rozšířil i na entity, které nelze tak snadno uschovat pod zámek. Devět z deseti podnikatelů je ze zcela zjevných důvodů schopno velmi pohotově vyčíslit hodnotu jimi poskytovaného zboží či služeb. Ale většina z jejich obchodních aktivit se dnes uskutečňuje a eviduje prostřednictvím dat. A hodnotu těchto pro firmu existenčně důležitých údajů rozptýlených kdesi po firemních serverech nebo cloudu umí spočítat jen málokdo, je-li si jí vůbec vědom.

Pro firmu jsou nejcennější její data

Nebezpečí krádeže či zneužití našich dat – našeho vlastnictví, ale i osobních údajů a dalších informací a znalostí včetně klíčového firemního know-how je dnes mimořádné a stále roste. To už nejsou příběhy z novin odněkud zpoza Pacifiku, to už je realita našich dnů, tady v České republice.

A my, chceme-li obstát a být úspěšní,  musíme s touto skutečností pracovat. Musíme být schopni držet krok s neuvěřitelně rychlým vývojem v oblasti informačních technologií a ujasnit si, co je pro nás to cenné, na čem a díky čemu jsme schopni budovat své hodnoty. Tento přístup si vyžaduje doslova skokové změny v našem chápání toho, co nám patří a jakou to má hodnotu.

Za jednu z nejmodernějších mezinárodně uznávaných metod kvantifikace informačních rizik je dnes považována analýza FAIR, poskytuje praktický rámec pro pochopení informačních rizik, pro jejich měření a analýzu. Jde o metodiku, jejímž výstupem je rozbor konkrétních kybernetických rizik vyjádřených v penězích.

Smysluplné měření = hospodárná správa

FAIR je skvělý nástroj pro podnikatele, který potřebuje stanovit strategii vývoje své firmy, potřebuje znát základní obchodní ukazatele a také samozřejmě potřebuje podklady pro efektivní zajištění bezpečnosti dat, informačního systému a chodu administrativy společnosti.

Jsme přesvědčeni o tom, že dnes bychom měli znát především hodnotu svých dat, včetně případných finančních nákladů na nezbytnou obnovu provozu v okamžiku, kdy k nim z nějakého důvodu přestaneme mít přístup.

Experti ze společnosti Data Security Services s.r.o. vám v osobní nebo online konzultaci ochotně vysvětlí základní myšlenky kvantitativní analýzy rizik.

A Vy budete znát hodnotu vašich dat stejně, jako hacker.

Tom